GC ÚPRAVY Zemědělec

GC ÚPRAVY Zemědělec

Mobilní aplikace umožní přistupovat k údajům agronomické evidence a prohlížet mapy přímo na poli. 

Mobilní aplikace pro agronomy GC Zemědělec

 

Mapa

Dle vaší polohy se zobrazí mapa bloků s podkladem letecké mapy. Volitelně můžete použít další podkladové vrstvy: katastrální mapu, mapu erozní ohroženosti, rozdělení bloků na erozní pozemky. Vždy máte k dispozici aktuální podklady, které vám usnadní plánování osevu a kontrolu průběhu hranic půdních bloků.

 

Agronomické evidence

V kartě bloků máte dokonalý přehled v historii agronomických evidencí, které se na daném bloku prováděly. Ihned vidíte údaje o osevu, hnojení, použití přípravků na ochranu rostlin, pracovních činnostech aj. Zobrazit si můžete také detailní informace a omezení k určitému půdnímu bloku.

 

Hospodářský výsledek

V aplikaci můžete zobrazit také hospodářský výsledek, který vyhodnotí náklady a výnosy po blocích či plodinách a odrůdách.

 

Poznámky

Přímo na poli si můžete vytvořit poznámku nebo pořídit dokumentační fotografii, které lze následně zobrazit v modulu Agronomie v programu GC ÚPRAVY®.

 

Katastr

Přímo v terénu můžete identifikovat hranici vlastnických katastrálních parcel a porovnat ji s hranicí půdního bloku. Aplikace ihned zobrazí informace o vlastníkovi konkrétní parcely. 

 

Propojení s kanceláří

Mobilní aplikace čerpá veškeré údaje z evidencí, které jste pořídili v programu GC ÚPRAVY® ve vaší kanceláři. Vždy vidíte aktuální údaje.  Mapové podklady vychází z LPIS a ČÚZK (katastr). Při práci v aplikaci musíte být připojeni k internetu.

 

Stáhněte si aplikaci GC ÚPRAVY Zemědělec

 

Náhledy

gc zemědělec

Co vás nejvíc zajímá

Co vás nejvíc zajímá

katastr nemovitostí katastrální mapy půdní bloky

Jak nastavit agronomickou evidenci, aby se propojila s aplikací?

Před prvním spuštěním mobilní aplikace je nutné v programu GC ÚPRAVY aktualizovat půdní bloky vybraného Užívacího vztahu pomocí funkce Kompletní historie půdních bloků. Poté v seznamu půdních bloků přes místní nabídku pravého tlačítka myši a volbu Hlavička UV, zaškrtněte pole Mobilní aplikace GC Zemědělec.

 

správa zemědělské půdy

Jak se přihlásit do aplikace?

Jednoduše. Přihlašujte se shodným jménem, heslem a id jako do programu GC ÚPRAVY na počítači.

 

správa zemědělské půdy

Jaká je cena aplikace?

Aplikace GC Zemědělec je pro všechny uživatele systému GC ÚPRAVY - Agronomická evidence ZDARMA.

 

správa zemědělské půdy

S jakou přesností určí mobil vaši polohu?

Záleží na mnoha okolnostech – počet viditelných družic, otevřenost krajiny, vybavení mobilu. Za dobrých podmínek se dostanete k přesnosti cca 3-5m, ale již nyní existují mobilní zařízení s přesností menší než 1m – více o tomto tématu v našem článku: zde.

 

správa zemědělské půdy

Chcete určit polohu s přesností až 2 cm?

Pokud potřebujete zaměřit hranice půdních bloků a parcel s vyšší přesností, nabízíme přístroje značek Leica a Trimble, které jsou k tomu určeny. Přístroje vám představíme a zaškolíme vás přímo na poli. Více info: zde.

 

© GEOCENTRUM, spol. s r.o. | geocentrum.cz