Novinky

Nedostupnost aplikace GC ÚPRAVY®
Ve čtvrtek 27.6.2019 ve 14:00 bude aplikace GC ÚPRAVY® nedostupná v rozsahu několika minut z důvodu aktualizace operačních systémů Windows Server. Děkujeme za pochopení.

26.6.2019

Zelená nafta
Změny nově vychází ze zákona č. 4/2019 Sb, § 57 o spotřebních daních a navazující vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně.

V programu GC ÚPRAVY lze nyní vést evidenci spotřeby zelené nafty dle aktuálních koeficientů a nových druhů činností. Zdaňovací období je nově buď čtvrtletní (v programu zvolte tisk za konkrétní měsíc a program tiskne čtvrtletí, do kterého měsíc spadá), nebo za kalendářní rok.

Výsledkem evidence je tisk zelené nafty do daňového přiznání, které lze v elektronické podobě nahrát na portál celní správy. Podrobný návod na export přiznání a jeho následné nahrání na portál celní správy najdete v nápovědě.

V případě nejasností se obraťte na naši technickou podporu: gcupravy@geocentrum.cz nebo 585 205 260.

10.6.2019

Služba hotline
Ve čtvrtek 13. června odpoledne a v pátek 14. června bude provoz linky hotline omezen. Děkujeme za pochopení.

7.6.2019

Agronomie a mapy v mobilu
Aplikace pro chytré telefony umožní přistupovat k údajům agronomické evidence přímo v terénu. Dle vaší polohy se zobrazí mapa bloků s podkladem letecké mapy, katastru nebo eroze. Prohlížet můžete historii osevu, hnojení a použití přípravků. Další informace a možnost instalace naleznete v Google Play

21.3.2019

Ohlédnutí za setkáním uživatelů
V únoru se uskutečnila tradiční setkání uživatelů informačního systému GC ÚPRAVY®. Setkání proběhla v Olomouci, Tetčicích u Rosic a v Plzni. Semináře navštívilo přes 240 uživatelů. Na reportážní fotografie ze seminářů se můžete podívat zde

6.3.2019

Setkání uživatelů 2019
Srdečně Vás zveme na setkání uživatelů software GC ÚPRAVY®. Setkání se uskuteční během února 2019 v Tetčicích u Brna – Hotel u Crlíků, v Olomouci – nově v Pevnosti poznání a v Plzni – hotel PRIMAVERA.

Setkání je zdarma, přihlašujte se na našich webových stránkách www.gcupravy.cz , v sekci školení. Počet míst je omezen, příjem přihlášek bude ukončen vždy cca týden před konáním daného setkání. Přesný datum ukončení příjmu přihlášek najdete na webu.

18.12.2018

Dotazník pro uživatele
Udělejte si prosím 5 minut čas a vyplňte krátký dotazník pro uživatele programu. Náměty, které nám poskytnete, povedou určitě k vylepšení práce v programu a zkvalitnění našich služeb. Dotazník naleznete zde

14.9.2018

Změna smluvní dokumentace - GDPR
25. května 2018 začne v celé EU platit nařízení na ochranu osobních údajů GDPR. V reakci na nové požadavky, které nařízení přináší, aktualizujeme všeobecné obchodní podmínky, které popisují platný rámec při používání informačního systému GC ÚPRAVY. Aktuální podobu všeobecných obchodních podmínek naleznete na našich webových stránkách: https://www.gcupravy.cz/ke-stazeni/vop.pdf

21.4.2018

Školení GDPR pro evidenci půdy
V souvislosti s nařízením GDPR jsme připravili školení zaměřené zejména na problematiku evidence půdy a nakládání s katastrálními daty a správné postupy při uzavírání pachtovních smluv. Přihlásit se můžete zde

27.3.2018

TECHAGRO 2018
Rádi bychom vás pozvali na mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO, který se uskuteční ve dnech 8.-12.4. 2018. Najdete nás v Brně na Výstavišti, v pavilonu B, stánek 008 (společný stánek s Agriprintem).

15.3.2018

Slavíme čtvrtstoletí
V březnu tohoto roku slavíme 25. výročí založení naší společnosti GEOCENTRUM, spol. s .r.o. Rádi bychom poděkovali všem našim zákazníkům za důvěru a spolupráci, kterou nám již desítky let poskytujete. Věříme, že i v příštích letech navážeme na dosavadní úspěchy a ke spokojenosti všech budeme tvořit kvalitní software.

13.3.2018

Nařízení o ochraně údajů občanů EU
25. května vstoupí v platnost nařízení o ochraně údajů občanů EU (známě jako GDPR). Pro snadné doložení souladu systému GC ÚPRAVY s nařízením GDPR připravujeme změnu všeobecných obchodních podmínek, které budou splnění všech požadavků smluvně garantovat. Při zpracování osobních údajů v informačním systému GC ÚPRAVY je kladen důraz na zabezpečení údajů, náš systém je připraven nastavit adekvátní přístupová práva uživatelům v rámci vašeho podniku a umožní snadno realizovat práva osob jejichž údaje shromažďujete (informační, změnovou povinost dle nařízení GDPR).

Aby váš podnik splnil všechny požadavky GDPR nestačí mít jen správný informační systém s garancí důvěryhodného poskytovatele. Každý podnik musí dále vyhodnotit, jaké osobní údaje zpracovává, jaká hrozí rizika jejich úniku a zneužití a podle toho přijímat opatření pro jejich ochranu. V nejbližších dnech pro naše zákazníky připravíme možnost školení nebo zpracování auditu, který zajistí co nejsnadnější připravenost podniku na požadavky GDPR v oblasti evidence půdy, problematiky katastrálních dat a pachtovních smluv.

15.2.2018

Školení v počítačové učebně
Připravili jsme pro vás sérii školení v počítačové učebně. Vypsány jsou kurzy pro evidenci půdy a agronomy, v případě zájmu vypíšeme další termíny. Přihlásit se můžete zde. Školení bude probíhat nad původním systémem GC ÚPRAVY.

8.9.2017

Evidence sklizně
Součástí programu GC ÚPRAVY® je možnost evidovat sklizeň a produkci. Využít můžete dokonce několik způsobů evidence - podle toho o jaký detail informací máte zájem. K dispozici je jednoduchá evidence průměrné produkce za plodinu, detail produkce na půdním bloku nebo podrobný vážní deník, kam se zapisují všechny fůry, které projedou váhou. Produkci je možné evidovat s vazbou na sklad, program dokáže vyhodnotit také hospodářský výsledek po blocích, plodinách nebo odrůdách. Přejeme vám bohatou úrodu.

19.7.2017

Národní výstava hospodářských zvířat 2017
Zveme Vás na Národní výstavu hospodářských zvířat do Brna na Výstaviště, která se koná od 11. – 14. 5. 2017. Najdete nás na společném stánku s Agriprintem – Vydavatelství Baštan, volná plocha P, stánek 014. Těšíme se na Vás

10.5.2017