Reference

Popis

Náš systém usnadňuje podnikání malým firmám i velkým organizacím. Máme za sebou více než 25 let vývoje a zkušeností v oboru. Systém GC ÚPRAVY® využívá přes 700 zemědělských podniků, které hospodaří na více než 1 milionu ha zemědělské půdy po celé ČR.

Vybrané reference

ADW AGRO, a.s.
AG družstvo Kružberk
AG družstvo Kružberk
AG MAIWALD a.s.
AGRO 2000 s.r.o.
Agroprodukt plus, a.s.
Agra Řisuty s.r.o.
Agra Velký Týnec, a.s.
AGRAS Bohdalov, a.s.
AGRAS Želatovice, a.s.
Agrivep a.s.
Agrodružstvo Tištín
AGRO – Měřín, a.s.
Agro Jasenná v.o.s.
AGRO, družstvo Záhoří
Agrodružstvo Morkovice
AGROCHEMA, družstvo
Agro Odersko a.s.
AGROPODNIK ZNOJMO, a.s.
AVENA, s.r.o.
Bludovská a.s.
BONAGRO, a.s.
BONAGRO, a.s.
Březovská zemědělská a.s.
Český Regent s.r.o.
Český Regent s.r.o.
CPZ, spol. s r.o.
CPZ, spol. s r.o.
CS FARMA Starý Hrozenkov a.s.
DLF Seeds, s.r.o.
DOUBRAVA, s.r.o.
Družstvo AGROBEN
Družstvo vlastníků Batelov
Družstvo Vysočina
First Farms Granero s.r.o.
FYTO Králík s.r.o.
GRENEX s.r.o.
GRENEX s.r.o.
Hanácká zemědělská a.s.
Hospodářské družstvo Určice
RUDOLF JELÍNEK
Jizerka a.s.
Kameníček a.s.
Kateřinská zemědělská a.s.
Kelečsko a.s.
KINSKÝ Žďár, a.s.
LEDEKO, a.s.
LUKRENA a.s.
Mendelova univerzita v Brně
MJM agro, a.s.
MORAVA PUSTIMĚŘ, družstvo
Nečtinská zemědělská a.s.
Opavice a.s.
Ostrožsko, a.s.
Palomo Loštice, a.s.
Paseka, zemědělská a.s.
Podhoran Černíkov a.s.
Podhoran Lukov, a.s.
POMONA Těšetice a.s.
Poolšaví a.s.
Povodí Moravy, s.p.
RenoFarmy, a.s.
RHEA HOLDING
ROLS Lešany, s.r.o.
Rostěnice, a.s.
SALIX MORAVA a.s.
Selka, a.s.
Správa nemovitostí Dvořák
Statek Miroslav, a.s.
Svornost Těmice, a.s.
TOPAGRA, s.r.o.
Tršická zemědělská, a.s.
UNIAGRIS Pěnčín, a.s.
ÚSOVSKO a.s.
Valašské ZOD Zašová
Vinařství, Mikrosvín Mikulov, a.s.
Vinice Znovín, s.r.o.
Vinofrukt, a.s.
Vítkovská zemědělská s.r.o.
VOD Jetřichovec
VP Agro
Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín
ZD AGROHOLDING Bernartice
ZD Bohuňovice
ZD Bořetice
ZD Haňovice
ZD Dřevohostice
ZD Dub nad Moravou
ZD Kokořín
ZD Lipová
ZD Hraničář Loděnice
ZD Hrotovice
ZD Hřivice
ZD Chýšť
ZD Kokory
ZD Korolupy
ZD Nové Město na Moravě
ZD Nové Město na Moravě
ZD Roštění
ZD Senice na Hané
ZD Sloupnice
ZD Unčovice
ZDV Fryšták
ZDV Krchleby
Žďár Chudenice s.r.o.
ZEMAS AG, a.s.
ZP Kvasicko, a.s.
ZOD AGRISPOL Mořice
ZOD Herálec
ZOD Ludmírov
ZOD Tísek
ZOD Žichlínek
ZOS Staňkovice, s.r.o.
Žerotín, a.s.

Zkušenosti zákazníků

František Král

„Používání programu GC ÚPRAVY zjednodušilo vedení nájemních, pachtovních smluv a následných činností s tímto souvisejících. Velmi usnadňuje také náročnou agronomickou evidenci. Jsme s tímto programem velmi spokojeni.”


František Král

1 200 ha, uživatel od roku 2015
okres: Břeclav, Jarmila Valouchová, administrativní pracovnice

AGRO – Měřín, a.s.

„Program GC ÚPRAVY nám pomáhá v oblasti evidence půdy, při zpracování přiznání daně z věcí nemovitých, při výplatě nájmů (pachtu) a v neposlední řadě i v oblasti agronomických evidencí. Výstupy z programu využíváme při zpracování dotačních žádostí. Program je velmi srozumitelný a i noví pracovníci se s ním velice rychle sžili. Celý program je neustále vyvíjen a zdokonalován a velice rychle reaguje na legislativní změny. Využíváme také školení, které probíhají přímo v učebně společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o., jsou velmi poutavá a vždy si z nich odvážíme spoustu nových poznatků.”


AGRO – Měřín, a.s.

20 000 ha, uživatel od roku 2005
okres: Žďár nad Sázavou, Radek Barák, evidence půdy

RenoFarmy, a.s.

„GC ÚPRAVY v rámci skupiny RenoFarmy, a.s. využíváme především pro kompletní vedení pozemkové agendy pro naše podniky. Propojení s Portálem farmáře a pravidelné aktualizace katastrálních dat nám pomáhají nejen při běžných evidencích, ale i při výkupu zemědělských pozemků. Oceňujeme také vstřícnost a rychlost podpory při řešení technických problémů a správných pracovních postupů.”


RenoFarmy, a.s.

14 000 ha, uživatel od roku 2006
okres: Ostrava, Mgr. Petr Závodník pozemkový analytik

Zemědělské obchodní družstvo Tísek

„Programů tohoto typu je více, ale jsem ráda, že používám program, který mi nejen usnadní práci agronoma a pracovníka evidence půdy, ale zároveň má kolem sebe lidi, kteří zajišťují odbornou podporu uživatelů. Za dobu používání prošlo kolem nás mnoho legislativních změn a pracovníci podpory na všechny včas a správně reagují. Oceňuji servis pomocí dálkového připojení i osobní konzultace přímo v místě. Absolvovali jsme již více kontrol, zatím vždy úspěšně. Z dnešního pohledu bych nevolila jinak.”


Zemědělské obchodní družstvo Tísek

1 400 ha, uživatel od roku 2013
okres: Nový Jičín, Ing. Hana Neuschlová, agronomka

Morava Pustiměř, družstvo

„Evidence půdy je skvělý pomocník pro rychlé vyhledání informací o vlastnících půdy a kontroly na změny v katastru. Snadné zadávání údajů, provázanost evidencí a různá tisková vyhodnocení jsou pro mě zcela nepostradatelné. Agronomická evidence a sklady usnadňují práci při evidenci a kontrole spotřeby přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a současné zadávání spotřebované nafty. Díky zadávání evidencí v programu ušetřím mnoho času.”


Morava Pustiměř, družstvo

1 200 ha, uživatel od roku 2010
okres: Vyškov, Ing. Eva Navrátilová, evidence půdy a rostlinné výroby

ROLS Lešany, spol. s r. o.

„Práce s programem je pro mě velkým přínosem díky celkovému přehledu a komplexnímu řešení. U všech našich středisek okamžitě vidím spojitosti a návaznosti od modulu Katastr přes modul Smlouvy až po modul pro agronomické evidence. Systém umožňuje okamžité vyhodnocení při jednání s vlastníky půdy a rychlé a přehledné vedení agronomické evidence.”


ROLS Lešany, spol. s r. o.

3 900 ha, uživatel od roku 2002
okres: Prostějov, Hana Tomanová, evidence půdy a rostlinné výroby

Hanácká zemědělská  společnost Jevíčko a.s.

„GC ÚPRAVY používáme na úseku evidence půdy. Pomáhají nám v evidenci rozsáhlé smluvní databáze, při výplatě pachtu, při zpracování přiznání daně z věcí nemovitých a při řešení směn pozemků s konkurencí. Program je přehledný a dokážeme vždy vyhledat a vyhodnotit potřebné údaje. Jsem velmi spokojená i s dalšími službami, především oceňuji komunikaci s týmem na technické podpoře.”


Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.

2 100 ha, uživatel od roku 2006
okres: Svitavy, Veronika Biberle Haderová, evidence půdy

AGRO 2000 s.r.o.

„Řešíme správu půdy v zemědělských podnicích v několika okresech na výměře přesahující 10 000 ha. Potřebujeme tedy mít k ruce spolehlivý systém, který tuto problematiku řeší od A až po Z. Program GC ÚPRAVY je uživatelsky povedený a jsme spokojeni jak s funkčností programu, tak s reakcí na naše požadavky či dotazy ze strany podpory firmy Geocentrum.”


AGRO 2000 s.r.o.

10 000 ha, uživatel od roku 2010
Kraj Vysočina, Helena Hortová, správa nemovitostí a evidence půdy

ÚSOVSKO a.s.

„Chtěla bych Vám poděkovat za Váš program GC ÚPRAVY, se kterým již řadu let pracuji a jsem spokojená. Díky práci s Vaším produktem se dá zvládnout agenda evidence půdy i ve firmě našeho rozsahu. Vyhovuje nám, že se program dále vyvíjí a reaguje na naše potřeby a požadavky. Cením si také služeb v oddělení hotline.”


ÚSOVSKO a.s.

18 000 ha, uživatel od roku 1996
Kraj Olomoucký, Ivana Křivánková, referentka majetkoprávního oddělení

SALIX MORAVA a.s.

„Program GC ÚPRAVY je přehledný a umožní rychlý výběr bloků dle plodiny a hromadné pořizování evidencí. Díky tomu je možné vést agronomické evidence efektivně i v podniku, který obhospodařuje stovky půdních bloků. Program umí také vyměňovat data s Portálem Farmáře: stahuje bloky a aktualizuje číselníky plodin, hnojiv a přípravků, dokáže odesílat statistiky na konci roku. Pomáhá ověřovat správnost pořízených evidencí a zajistí nám kalkulaci a vyhodnocení hospodářského výsledku.”


SALIX MORAVA a.s.

10 000 ha, uživatel od roku 2001
Kraj Olomoucký a Zlínský, Petra Remešová - agronom specialista

Spolupráce

PREFARM® – sdílení dat se systémem precizního zemědělství
Asseco Solutions – propojení s účetním systémem Helios
Mendelova univerzita v Brně – spolupráce při výuce, využití systému ve školním podniku
Česká zemědělská univerzita v Praze – spolupráce při výuce a grantových projektech
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – využití systému ve školním podniku
Masarykova střední zemědělská škola, Opava – využití systému ve školním podniku
Střední zemědělská škola, Pozďatín – využití systému při výuce
© GEOCENTRUM, spol. s r.o. | geocentrum.cz